პარტნიორები

 
   

 

პროფესიული სტუდენტები და კურსდამთავრებულები საწარმოო პრაქტიკას გადიან და დასაქმებულნი არიან წარმატებულ კომპანიებში, როგორებიცაა:

 • შპს. ახალი ქსელები
 • შპს. “SKY HI”
 • საქართველოს ბანკი
 • შპს. “cinedoc”
 • შპს. “SPEKRUM”
 • თბილისის სამოქალაქო რეესტრი
 • შპს. “კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი”
 • შპს. “sweetmania”
 • შპს. “camparino”
 • მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
 • საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
 • UGT
 • სიჯისი
 • ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
 • სკოლა “Bachswood”
 • EMIS
 • გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრი
 • განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
 • შპს. “direct debit Georgia”
 • საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო
 

©2017 ყველა უფლება დაცულია